YAi??NETAi??M


BZG Ai??NAzAAT MAi??MARLIK TAAHHA?TAi??Ai??TUR. LTD. AzTAi??.

YAi??NETAi??M LAi??STESAi??

YAi??netim Kurulu A?yesi

SelAi??uk GELEN-inAYaat MA?h.-YTA?

YAi??netim Kurulu A?yesi

Adnan YaAYar TIAzDAAz-Mimar-Ai??TA?

YAi??netim Kurulu A?yesi

Dide BOZOAzLU-Ai??Ai?? Mimar-Bilkent A?n.

Ai??DARAi?? KADRO

Ai??Ai?? AltyapAi?? ve A?st YapAi?? Ai??nAYaat Ai??AYlerinden Sorumlu Genel MA?dA?r YardAi??mcAi??sAi??

A?mit CANERai??i??Ai??nAYaat MA?h.-Ankara A?n.

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??hale Komisyon A?yesi

Ai??Ai??Ai??Ai?? Burhan A?STEBAY-Ai??nAYaat MA?h-Gaziantep A?n.

Mali Ai??AYler MA?dA?r YardAi??mcAi??sAi??

Osman AYARTEPE

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Personel ve SatAi??n Alma MA?dA?rA?

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Mesut GA?LTEN